انواع مبل لابی سیلا

مبل انتظار فانتزی

مبل لابی L66t

مبل انتظار فانتزی کلاف چوبی مبل جنس نئوپان کفی از جنس اسفنج 30 کیلوئی رویه از جنس چرم PU همچنین این مبل لابی دارای کلاف فلزی از پروفیل 60*30 با ضخامت 2 میلیمتر میباشد

مبل لابی دو نفره L66P2_x

مبل انتظار لابی دو نفره کلاف چوبی مبل از جنس نئوپان کفی از جنس اسفنج 30 کیلوئی رویه از جنس چرم PU کلاف فلزی از پروفیل 60*30 با ضخامت 2 میلی متر

مبل لابی فانتزی
مبل انتظار سه نفره

مبل لابی سه نفره L66P3_x

مبل انتظار سه نفره کلاف چوبی مبل از جنس نئوپان کفی از جنس اسفنج 30 کیلوئی رویه از جنس چرم PU کلاف فلزی از پروفیل 60*30 با ضخامت 2 میلی مترش

مبل لابی چهار نفره L66P4_x

مبل لابی فانتزی چهار نفره کلاف چوبی مبل از جنس نئوپان کفی از جنس اسفنج 30 کیلوئی رویه از جنس چرم PU کلاف فلزی از پروفیل 60*30 با ضخامت 2 میلی متر

مبل انتظار چهار نفره
مبل انتظار لابی دو نفره

مبل لابی دو نفره L66P2

کلاف چوبی مبل از جنس نئوپان کفی از جنس اسفنج 30 کیلوئی رویه از جنس چرم PU کلاف فلزی از پروفیل 60*30 با ضخامت 2 میلیمتر

مبل لابی سه نفره L66P3

مبل انتظار سه نفره کلاف چوبی مبل از جنس نئوپان کفی از جنس اسفنج 30 کیلوئی رویه از جنس چرم PU کلاف فلزی از پروفیل 60*30 با ضخامت 2 میلی متر

مبل انتظار سه نفره
مبل لابی چهارنفره

مبل لابی چهار نفره L66P4

مبل لابی چهارنفره کلاف چوبی مبل از جنس نئوپان کفی از جنس اسفنج 30 کیلوئی رویه از جنس چرم PU کلاف فلزی از پروفیل 60*30 با ضخامت 2 میلیمتر

5/5 - (1 امتیاز)