انواع صندلی های کارمندی سیلا

صندلی کارمندی ارگونومیک مدل K23q

صندلی کارمندی ارگونومیک چرخدار فوم کفی و پشتی از جنس فوم سرد پلی اورتان دانسیته بالا فریم داخلی از جنس لوله 16 تخته کفی از جنس ورزالیت با مقاومت بالا رو دسته از جنس پلی اورتان با امکان اضافه کردن تنظیم ارتفاع رویه از جنس چرم مصنوعی یا پارچه پایه پنج پر از جنس ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر با پوشش دهی نیکل کرم و سرپره از جنس پلی پروپایلن قرقره چرخ از جنس پلی آمید با رویه PVC با عملکرد بی‌صدا مکانیزم سینکرون با قابلیت قفل در حالت دلخواه و تنظیم میزان نیروی فنر مطابق با وزن کاربر طراحی بر اساس اصول ارگونومی و مدلی کاملا استاندارد و هماهنگ با فضا

صندلی کارمندی ارگونومیک
صندلی اداری ارگونومیک کارمندی

صندلی کارمندی K14qi

فریم پشتی از جنس پلی آمید الیاف دار(مقاوم در برابر ساش و وزن زیاد) و با قابلیت تغییر زاویه رویه پشتی از جنس توری پارچه اختصاصی کفی از جنس فوم سرد و روکش پارچه یا چرم PU مرغوب دسته از لوله به ضخامت 2 میلیمتر و مفصل اتصال از آلیاژ زاماک با پوشش آبکاری نیکل کروم پایه از ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر با فرم اختصاصی و با پوشش آبکاری نیکل کروم و سر پره از جنس پلاستیک pp و چرخ با عملکرد بی صدا مکانیزم با قریم فلزی و پوشش رنگ پودری جک صندلی با کورس 10 سانتی متر

صندلی کارمندی K14qz

صندلی چرمی اداری فریم پشتی از جنس پلی آمید الیاف دار(مقاوم در برابر ساش و وزن زیاد) و با قابلیت تغییر زاویه رویه پشتی از جنس چرم pu مرغوب با زیر کار فوم فشرده و پارچه کریستال و فرم دهی به وسیله دستگاه هایفرکانس کفی از جنس فوم سرد و روکش پارچه یا چرم PU مرغوب دسته از لوله به ضخامت 2 میلی و مفصل اتصال از آلیاژ زاماک با پوشش آبکاری نیکل کروم پایه از ورق با ضخامت 1.5 میلی متر با فرم اختصاصی و با پوشش آبکاری نیکل کروم و سر پره از جنس پلاستیک pp و چرخ با عملکرد بی صدا مکانیزم با قریم فلزی و پوشش رنگ پودری جک صندلی با کورس 10 سانتی متر

صندلی چرمی اداری
صندلی ارگونومیک کارمندی

صندلی کارمندی K17q

صندلی ارگونومیک کارمندی فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل کروم اتصالات پشتی از آلیاژ آلومینیوم(LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم دسته آلیاژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم مکانیزم متشکل از شاسی فلزی با پوشش رنگ پودری و آلومینیوم با پوشش آبکاری نیکل کروم پایه از ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر با فرم اختصاصی و پوشش آبکاری نیکل کروم و سرپره از جنس پلاستیک PP و عملکرد چرخ بی صدا کفی و پشتی از جنس فوم سرد با روکش چرم PU مرغوب جک صندلی با کورس 8 سانتیمتر

صندلی کارمندی K11q

صندلی کامپیوتر ارگونومیک کارمندی اداری و استاندارد و شیک و لوکس از انواع صندلی کارمندی بوده که دارای فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل کروم ساخته شده اتصالات پشتی از آلیاژآلومینیوم(LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم همچنین دسته از آلیاژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم مکانیزم متشکل از شاسی فلزی با پوشش رنگ پودری و آلومینیوم با پوشش آبکاری نیکل کروم پایه از ورق با ضخامت 1.5 میلیمتری با فرم اختصاصی و پوشش آبکری نیکل کروم و سر پره از جنس پلاستیک PP و چرخ با عملکرد بی صدا روکش چرم PU مرغوب با زیر کار فوم فشرده و پارچه کریستال و فرم دهی به وسیله دستگاه های فرکانس جک صندلی با کورس 8سانتیمتر

صندلی کامپوتر ارگونومیک
صندلی چرخان اداری

صندلی کارمندی K29q

پایه پنج پر از جنس ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر و پوشش دهی نیکل کروم با سرپره از جنس پلاستیک PP و چرخ با عملکرد بی صدا مکانیزم از نوع سینکرون جک صندلی با کورس 8 سانتی متر دسته ها در دو نوع ثابت و تنظیمی و رو دسته انتگرال رویه پشتی از جنس پارچه و چرم PUمرغوب فوم کفی و پشتی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا قاب کفی و پشتی از جنسPP

صندلی کارمندی K12q

صندلی ارگونومیک اداری کارمندی فریم ترکیبی از چوب و فلز با فوم تزریقی پلی اورتان سرد روکش از چرم PU مرغوب پایه از ورق با ضخامت 1.5 میلی متر با فرم اختصاصی و پوشش آبکاری نیکل کروک و سرپره از جنس پلاستیک PP جک صندلی با کورس 12 سانتی متر و با طراحی لوکس

صندلی ارگونومیک اداری
صندلی اداری بدون دسته

صندلی کارمندی K15qx

فریم کفی و پشتی صندلی از جنس PP روکش صندلی از چرم PU مرغوب و زیر کار فوم سردمکانیزم با فریم فلزی و پوشش رنگ پودری وقابلیت تنظیم زاویه کف و پشتپایه از ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر با فرم اختصاصی و با پوشش آبکاری نیکل کروم وسرپره از جنس پلاستیک PP و چرخ باعملکرد بی صداجک صندلی12سانتی متر

صندلی کارمندی K13qd

صندلی چرخدار کامپیوتر و کارمندی کف و پشتی صندلی از جنس PP و فوم پلی اورتان با قابلیت تنظیم ارتفاع روکش صندلی از جنس پارچه یا چرم PU مرغوب فریم فلزی اتصال کف و پشت از لوله با ضخامت 2 میلی با فرم بیضی و پوشش آبکاری نیکل کروم مکانیزم سینکرونایز با قابلیت تنظیم زاویه برای کف و پشت پایه از ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر با فرم اختصاصی و پوشش آیکاری نیکل کروم و سرپره از جنس پلاستیک PP و چرخ با عملکرد بی صدا دسته از لوله بیضی و پوشش آبکاری نیکل کروم و قابلیت تنظیم ارتفاع جک صندلی با کورس 10 سانتی متر

صندلی چرخدار کامپیوتر
صندلی گردان اداری

صندلی کارمندی K13ac

صندلی گردان اداریکف و پشتی صندلی از جنس PP و فوم پلی اورتان با قابلیت تنظیم ارتفاعروکش صندلی از جنس پارچه یا چرم PUمرغوب فریم فلزی اتصال کف و پشت از لوله با ضخامت 2میلیمتربا فرم بیضی پوشش استاتیک نیکل کروممکانیزم سینکرونایز با قابلیت تنظیم زاویه برای کف و پشت پایه از ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر با فرم اختصاصی و پوشش رنگ استاتیک وسرپره از جنس پلاستیک PP و چرخ با عملکرد بی صدا دسته از فلز پوشش استاتیک نیکل کروم و قابلیت تنظیم ارتفاع جک صندلی با کورس 10 سانتی

صندلی کارمندی K25q

فوم کفی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا فریم کفی و پشتی از جنس PP روکش صندلی از جنس چرم PU و پارچه مرغوب دسته ها از جنس لوله فلزی و رنگ الکترو استاتیک و رو دسته از جنس پلی پروپیلن مکانیزم از نوع سینکرون پایه پنج پر از جنس ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر و پوشش دهی نیکل کروم با سرپره از جنس پلاستیک PP و چرخ با عملکرد بی صدا جک صندلی با کورس 12 سانتی متر

صندلی صدفی چرخدار
صندلی اپراتوری

صندلی کارمندی K25qi

فوم کفی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا فریم کفی و پشتی از جنس PP روکش صندلی از جنس چرم PU و پارچه مرغوب دسته ها از جنس لوله فلزی و رنگ الکترو استاتیک و رو دسته از جنس پلی پروپیلن مکانیزم از نوع سینکرون پایه پنج پر از جنس ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر و پوشش دهی نیکل کروم با سرپره از جنس پلاستیک PP و چرخ با عملکرد بی صدا جک صندلی با کورس 12 سانتی متر

صندلی کارمندی K11qbh

صندلی دسته دار اداری کارمندی پایه از جنس آلومینیوم روش ساخت دایکاست وسندبلاست شده مکانیزم صندلی ازجنس آلومینیوم روش ساخت دایکاست وسندبلاست شده می­باشد با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک که دارای سیستم تنظیم همزمان کفی و پشتی با وزن کاربر دسته صندلی از جنس آلومینیوم سندبلاست شده و روکش فوم انتگرال نرم زیرسری صندلی دارای مکانیزم داخلی با طرح اختصاصی و فوم تزریقی سرد میباشد. تنظیمات صندلی شامل 1- تنظیم ارتفاع کفی 2- تنظیم ارتفاع پشتی 3- تنظیم ارتفاع زیرسری 4- تنظیم عمق کفی 5- تنظیم زاویه کف و پشت 6- تنظیم قدرت فنر مکانیزم مطابق با وزن اپراتور فوم کف و پشت ازنوع فوم سرد تزريقي از جنس پلي يوريتان ( فلکسيبل ) با استفاده از بهترين مواد خارجي و درجه 1 و ضخامت فوم مناسب برای نشیمن کاربر

صندلی اداری دسته دار
صندلی چرخ دار اداری

صندلی کارمندی k17qbh

فریم کف و پشت صندلي از تخته یک تکه 8 لایی می باشد. مکانيزم صندلي با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک و اتصالات با پوشش گالوانیزه و دارای ترمز تنظیم زاویه میباشد دسته صندلي انتگرال و فریم داخلی لوله فرم دار با آبکاري نيکل کرم و به صورت ثابت میباشد. پايه از ورق به ضخامت 2 ميليمتر با آبکاري نيکل کروم. فوم کف و پشت ازنوع سرد و تزريقي از جنس پلي يوريتان

صندلی کارمندی K930

فریم ترکیبی از چوب و فلز با فوم تزریقی پلی اورتان سرد روکش از چرم PU مرغوب پایه از ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر با فرم اختصاصی و پوشش آبکاری نیکل کروک و سرپره از جنس پلاستیک PP جک صندلی با کورس 12 سانتی متر

صندلی اداری رسمی
صندلی جک دار اداری

صندلی کارمندی K931

صندلی جک دار اداری  و کارمندی پایه پنج پر از جنس ورق با ضخامت 1.5 میلیمتر و پوشش دهی نیکل کروم با سرپره از جنس پلاستیک PP و چرخ با عملکرد بی صدا مکانیزم از نوع سینکرون جک صندلی با کورس 8 سانتی دسته ها در دو نوع ثابت و تنظیمی و رو دسته انتگرال رویه پشتی از جنس پارچه و چرم PU مرغوب فوم کفی و پشتی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا قاب کفی و پشتی از جنسPP با کیفیت استثنایی

3.5/5 - (2 امتیاز)